Bielefeld
Reiseagentur KLODA
Eisenbahnstr.42, tel. 0049 521 63 455
Bremen
EST
(przy kinie Cinemax) - ZOB Breitenweg 25, tel. 0049 421 52 87 666, Fax: 0049 421 5289555
Ost-West Reiseagentur Halina
(przy kinie Cinemax) - ZOB Breitenweg 25, tel. 0049 421 169 17 60
Gdańsk
EST Lorek
ul. Plac Dominikański 1 lok. 112, tel. 58 301 45 52
EST Lorek
ul. 3 Maja 12, tel. 58 306 48 43
Hamburg
EST Lorek
Adenauerallee 76 ZOB, tel. 0049 40 280 048 35
Koszalin
Biuro EST
ul. Zwycięstwa 1, tel. 94 719 20 30
EST Lorek
ul. Armii Krajowej 3, tel. 94 346 69 00